Det er vår alles plikt å ta ansvar, og ta del i den nasjonale dugnaden som nå må til for å løse de utfordringene vi står overfor. Vi i Auto 8-8 tar situasjonen på største alvor, slik at du kan være trygg når du leverer bilen inn til våre verksteder eller besøker våre anlegg.
Vi er takknemlig overfor alle våre kunder og samarbeidspartnere som sammen med oss bidrar til å begrense smitte.

 

Vi følger informasjonen fra FHI tett, og overhold alle nasjonale retningslinjer som til enhver tid blir oppdatert på www.fhi.no.

Bilen er for mange et viktig hjelpemiddel i hverdagen. Dette gjelder også i den krevende perioden vi nå er inne i. Det er derfor viktig for oss å være tilgjengelig for alle våre kunder, og vi gjør vårt ytterste for å opprettholde et så normalt servicetilbud som mulig.

Vi har iverksatt strenge tiltak for at både kunder og ansatte skal føle seg trygg, og vi etterlever hele tiden myndighetenes retningslinjer

Hva gjør vi i Auto 8-8?

 •  Hygienerutiner og tiltak er gjennomgått med alle ansatte
 • Alle som er syk eller har symptom på smitte holder seg hjemme fra arbeid.
 • Vi unngår kollektiv transport så godt som mulig.
 • Alle reiser, både innenlands og utenlands er avbrutt og/ eller utsatt
 • Vi vasker hendene når vi kommer på jobb, og mellom hver kundejobb
 • Vi overhold karantereglene!
 • Våre ansatte reduser flest mulig sosiale kontaktpunkter (privat og på jobb)
 • Kundemottak, nøkkelautomater, kundeområder, selgerkontor og lignende kontaktflater rengjøres grundig flere ganger om dagen.
 • Nøkler desinfiseres ved inn og utlevering
 •  Mekaniker bruker rene engangshansker og setetrekk når de kjører kundens biler ut og inn av verkstedet
 • Kundebiler og egne biler desinfiseres på alle berøringspunkter før ansatte går inn i bilen
 • Varer leveres utenfor bygningen og vi begrenser besøk av leverandører til et absolutt minimum

 

Hva kan jeg som kunde bidra med?

 

 • Dersom du er i karantene, ber vi deg om å utsette timen din til karantenetiden er over
 • Ikke oppsøk våre anlegg dersom du er syk eller har symptom
 • Bruk kort når du skal betale. Vi unngår kontanter
 • Vi unngår håndhilsning, men møter deg gjerne med et smil
 • Overhold avstandsreglene (1-2 meter) når du besøker oss
 • Vi har tilgjengelig antibac i kundeområder. Bruk dette når du besøker oss
 • Er du usikker kan bilen leveres dagen før timeavtale, og hentes dagen etter timeavtale.
 • Nøkler kan leveres og hentes i nøkkelboks hos de fleste av våre butikker
 • Vi oppfordrer alle våre kunder til å sette seg godt inn i Folkehelseinsittuttets anbefalinger i møte med koronaviruset: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Liv og helse vil alltid ha høyeste prioritet. Vi følger situasjonen tett, og er klare for å gjøre flere og sterkere tiltak om det blir nødvendig, slik at du alltid skal føre deg trygg når du besøker oss.

Velkommen til oss i Auto 8-8

 

Terje Sildnes
        Konsernleder