Auto 8-8 Rico , Ålesund

Vi har agentur for MAZDA og HYUNDAI, og med en relativ stor omsetning av bruktbiler er Rico Bil AS en betydelig aktør innen bilmarkedet.

Rico Bil AS ble etablert i 1988 og flyttet inn i eget tidsmessig nybygg i 1993, og har senere utvidet med byggetrinn 2. Vi disponerer i dag ca 2000 kvm., som er fordelt på salgs lokaler for nye og brukte biler, komplett delelager og verksted. Gjennom medeierskap i Centrum Karosseri & Lakk AS utfører vi karosseriarbeid og lakkering der. 

Fra nyttår har Rico Bil blitt en del av Auto 8-8, som nå består av 7 bilbutikker i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Auto 8-8 har nå til sammen 160 ansatte. Dette gjør at vi har fått en slagkraftig organisasjon i ryggen, som igjen gir oss i Auto 8-8 Rico bedre muligheter til å vokse og utvikle oss videre i en stadig mer spennende og utfordrende bransje. Samtidig vil vi videreføre og holde på de stolte tradisjonene som allerede er forankret i Auto 8-8 sine avdelinger.

Vi i Auto 8-8 Rico har alltid vært opptatt av å imøtekomme de ønsker og krav kunden har stilt, og derigjennom opparbeidet en stor og lojal kundemasse.

Denne kundemassen har vært bærebjelken i den utviklingen vi har hatt til nå, og vi vil bestrebe oss på gjennom eget arbeid, samt gjennom våre samarbeidspartnere både innen finans og forsikring å ivareta gamle og nye kunders interesser slik at Deres bilhold blir en positiv opplevelse.

Auto 8-8 Rico - et smartere valg

Auto 8-8 Rico er opptatt av miljøet og her blir alt avfall sortert og sendt til godkjente mottak.

Vi tar et viktig grep om miljøet